– služba je určená pre všetkých: fyzické osoby, živnostníci, malé a stredné spoločnosti , školy, úrady, rôzne zariadenia a iné.

 

– odbornou likvidáciou starého hardwaru ( desktopov, notebookov, monitorov, tlačiarní, mobilov a iných IT zariadení) sa vyhnete krádeži identity a zneužitia osobných alebo firemných dát, nakoľko ich súčasťou môžu byť aj pamäťové nosiče.

 

– po dohode zabezpečíme odvoz elektroodpadu v rámci celej Slovenskej Republiky a vystavíme potvrdenie o ekologickej likvidácii elektroodpadu.

Potrebujete poradiť?

ZAVOLAJTE nám a nájdeme efektívne riešenie!